Projektai

Gautas finansavimas iš:

  • LR SADM Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.2 priemonės „Įgyvendinant bandomąjį modelį, siekiant įgyvendinimo, pagal veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti benruomenės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atranką 2023-2024 m. Projektas „Bendruomeninės veiklos stiprina ir jungia mus!“ 2023 m.
  • LR SADM Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį. Projektas „Bendruomeninė veiklos stiprina ir jungia mus!“ 2022 m.
  • LR SADM Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo, pagal veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį, projektas „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Centro seniūnijoje“ 2021 m.
  • Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. 1000.00 eur. Bendruomenių įtinklinimo konkursas. 2020 m.
  • LR SADM Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ „Sutelkime centro seniūnijos bendruomenę kitaip“. 2020 m.
  • Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos. Projektas „Turininga vaikų dienos stovykla“ 2020 m.
  • LR SADM Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, projektas “Bendruomenės sutelktumo, užimtumo ir gyvenimo kokybės gerinimas įtraukiant centro seniūnijos bendruomenę” 2019 m.