APIE MUS

ASOCIACIJA „SANTARVĖS BENDRUOMENĖ“ įkurta 2013 m. keturių steigėjų Broniaus Palubinsko iniciatyva.  Pirmasis susitikimas su Juodelynės mikrorajono gyventojais įvyko 2013 m. spalio mėn., o pirmasis steigiamasis susirinkimas 2013 m. gruodžio 12 d., kuriame patvirtinti ASOCIACIJOS įstatai, valdyba.

Nuo 2019 m. kovo mėn. Asociacijai vadovauja pirmininkė Ernesta Ranusienė. Jai talkina bendruomenės Valdybos nariai: Daiva Štarevičiūtė, Bronius Palubinskas, pakeisti ASOCIACIJOS įstatai. Praplėsta teritoriją apjungianti Centro seniūnijos (Senamiesčio, Naujamiesčio, Kalno, Karmelitų) seniūnaitijų gyventojus, Kazliškių (Julijanavos, Narsiečių, Naugardiškių, Tirkiliškių) seniūnaitijos gyventojus ir aplinkinių seniūnijų gyventojus bendriems tikslams ir uždaviniams.

geriausia Momentas2

Pagrindiniai Asociacijos „SANTARVĖS BENDRUOMENĖ“ tikslai:

  • koordinuoti ASOCIACIJOS narių veiklą, rūpintis bendruomenės plėtra, kuri būtų pajėgi rūpintis savo kultūra, laisvalaikiu, gebėtų spręsti ir apginti savo bei kitų bendruomenės narių interesus;
  • sukurti tokius bendruomenės namus, kuriuose kiekvienas bendruomenės narys rastų sau tinkamą veiklą;
  • plėsti tarpusavio ir tarptautinius ryšius su panašią veiklą propaguojančiomis organizacijomis;
  • suburti tokią bendruomenę, kuri savo veikloje ieškotų visuomenei naudingų idėjų, skatintų sveiką gyvenimo būdą, savanorystę, ugdytų pilietiškumą.

Bendruomenė turi savo vėliavą ir logotipą, kuriame pavaizduotos SANTARVĘ ir meilę simbolizuojančios rankos su širdelėmis.
Mūsų bendruomenė gali pasidžiaugti gausiu būriu talentingų bendruomenės narių.

Mes gabūs, darbštūs, veiklūs…

Iniciatyvų dėka tik augame, tvirtėjame ir laukiame visų Jūsų gyventojai aktyviai įsijungiančių į veiklas!